Archive for October 27th, 2008

Els avantatges competitius de Coca-Cola

Monday, October 27th, 2008

Coca-Cola és el líder mundial de fabricació, comercialització i distribució de begudes no alcohòliques concentrades i xarops, amb de més de 400 marques diferents. La raó que Coca-Cola sigui una empresa global és que els seus productes satisfan els diferents gustos i preferències dels consumidors locals de més de 200 països, realitzant una estratègia de localització molt important. Coca-Cola es declara com una companyia bàsicament dedicada al màrqueting. La seva missió, o el seu destí en aquest moment, és transformar-se d’una companyia de venda i comercialització de begudes carbonatades en una companyia total de begudes comercials no alcohòliques. Els avantatges competitius en què s’ha recolzat Coca-Cola per al desenvolupament de l’estratègia empresarial són:

La marca perquè Coca-Cola té la marca més reconeguda del món, precisament aquesta és la seva gran fortalesa i l’hi permet mantenir la diferencia amb els seus competidors.

El seu sistema d’embotellament local és una altra de les seves fortaleses, permetent-los dirigir un negoci a escala global però mantenint sempre el component local. Les empreses embotelladores estan dirigides localment i sovint participades per socis locals.

El sistema de distribució del producte arreu del món, a través de les empreses embotelladores que permet a la companya treballar de forma local, amb costos de distribució molt baixos i a través de les màquines de vending que esdevenen una fórmula alternativa per comercialitzar el producte.

El desenvolupament de nous productes a fi d’adaptar-se a l’entorn tan competitiu en el qual es troba immersa. Coca-Cola ofereix un important nombre de productes o referències classificats en les categories de refrescs, aigües, sucs, begudes esportives i energètiques.

El seu posicionament que convida a prendre Coca Cola en qualsevol moment, a qualsevol lloc, es pot prendre Coca-Cola a casa amb les ampolles de dos litres, en un bar, a la platja, sola o amb altres begudes. En tots els casos les persones que beuen el producte són saludables, alegres, dinàmiques, musicals, originals, guapos, valents, desitjats, és important l’atmosfera d’amistat creada que fa que els clients vulguin identificar-se amb el producte.